El blog en altres llengües/ el blog en otras lenguas:

martes, 16 de mayo de 2017

ESTIC, SÓC, EM TROBEHui hem repassat què eren els antònims, sent paraules que signifiquen el contrari. Després hem fet una activitat on hem incorporat les emocions. Així, hem escrit a la pissarra diferents emocions i el seu contrari. La veritat és que ens han eixit moltes i algunes ens ha costat un poc dir una paraula antònima. També ens hem donat compte que algunes d'elles tenen el mateix significat.

enfadat - content
nerviosa - tranquil·la
avorrit -  divertit
trist - content
feliç - infeliç
enfadada - contenta
simpàtic - antipàtic
pessimista - optimista
relaxat - actiu
cansat - descansat
seriós - alegre
negatiu - positiu
distreta -  atenta
exigent - conformista
malalta - sana

Finalment hem dit i escrit moments o situacions en que ens trobem en aquests estats, utilitzant la fórmula "En trobe, estic... quan..."


Estic distreta quan faig els deures.
Estic atenta quan llig un llibre.
Estic nerviosa quan fem un examen.
Estic tranquil·la quan estic en el sofà.
Estic cansada quan vinc del col·legi.
Estic descansada quan estic gitada.
Estic avorrida quan dibuixe.
Estic contenta quan m'invente jocs.
( Nour)

Estic nerviosa quan fem un examen.
Estic tranquil·la quan dorm.
Estic seriosa quan el meu germà me moleste.
Estic alegre quan estic amb la meua família.
Sóc feliç quan estic en classe.
Sóc infeliç quan no me deixen anar a la casa de la meua tia.
Em trobe bé, quan estic asseguda a la cadira.
Em trobe  mal quan me faig una ferida.
(Erika)


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario