El blog en altres llengües/ el blog en otras lenguas:

CONTINGUTS DE LLENGÜES

 1r TRIMESTRE

- La carta, la noticia i el còmic.

 - L'oració: majúscula i punt, paraules i síl·labes.


 - Signes d'interrogació i exclamació. 


- Onomatopeies.


- Abecedari.


 - Camp semàntic. 


- Substantiu: comú/propi, masculí/femení i singular/plural.


- Diferenciar valencià i castellà: ch/x, ñ/ny, y/i,


 - Normes ortogràfiques: s/z, s/ss, z/c, c/qu i g/gu. 


- Dièresi.

No hay comentarios:

Publicar un comentario