El blog en altres llengües/ el blog en otras lenguas:

JOCS CONEIXEMENT DEL MEDI

Per tal que repasseu les províncies i comuntiats autònomes d'Espanya, vos deixo els següents mapes interactius.       


L'ESQUELET i LA MUSCULATURA                                                        PUZLE COMUNITATS

                                          
                                                           PUZLE PROVÍNCIES
                                                             NOM  PROVÍNCIES

                                                       NOM COMUNITATS

                                             
                                                  CAPITAL DE LES COMUNITATS